ติดต่อเรา

กลุ่มซีพีเอฟ เชื่อว่า พนักงานเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่สุด เป็นหัวใจสำคัญในความสำเร็จของบริษัท หรืออีกนัยหนึ่ง คือ “ทุนมนุษย์” ที่จะต้องมีการลงทุนอย่างต่อเนื่อง เพื่อมีคุณค่าเพิ่มขึ้นกับบริษัทและตัวพนักงาน ด้วยพนักงานมากกว่า 60,000 คนในประเทศไทย และอีกกว่าสิบประเทศทั่วโลก เราเน้นความสำคัญในการสร้าง และพัฒนาความเป็นมืออาชีพแก่พนักงาน เพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันโลกของเทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและเตรียม พร้อมกับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของธุรกิจบริษัท เพื่อทำงานทั้งใน ประเทศไทย และทุกภูมิภาคทั่วโลก เมื่อท่านเข้ามาร่วมงานกับเราแล้ว เราจะทำหน้าที่ให้ความรู้ สอนงาน มอบหมายงานที่ท้าทายและสร้างเสริมความสามารถ และศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนความ เป็นมืออาชีพ และรวมถึงการปฏิบัติตนเป็นคนดี มีความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการทัวร์ INBOUND / OUTBOUND (TOUR OPERATION)
อัตราที่รับ :3 อัตรา
เงินเดือน : ตามที่ตกลง พิจารณาตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
รายละเอียดงาน :
– ประสานงานกับทางประเทศญี่ปุ่น
– จัดการเรื่องโปรแกรมทัวร์ โรงแรม รถรับส่ง และไกด์
สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :เพศชาย/เพศหญิง อายุ 23-30 ปี
วุฒิ: ปริญญาตรี
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีประสบการณ์ในด้านทัวร์ INBOUND และ OUTBOUND อย่างน้อย 2-3 ปี
มีสัญชาติไทย
สามารถทำางานเป็นทีมได้ดี
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี
อัตราที่รับ :1 อัตรา
เงินเดือน : ตามที่ตกลง พิจารณาตามประสบการณ์และความรู้ความสามารถ
รายละเอียดงาน :
– ตรวจสอบรายละเอียด รายได้ – ต้นทุนต่างๆ ของกรุ๊ปทัวร์ สถานที่ปฏิบัติงาน : เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ
คุณสมบัติผู้สมัคร :เพศหญิง อายุ 23-35 ปี
วุฒิการศึกษา :วุฒิปวช. ขึ้นไป
สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี
มีความอดทน ชอบทำงานเกี่ยวกับตัวเลข
มีความละเอียด รอบคอบ
ถ้ามีความรู้ ความสามารถ หรือเคยทำบัญชีในธุรกิจทัวร์ INBOUND จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
มีสัญชาติไทย
สามารถทำงานเป็นทีมได้ มีความรับผิดชอบในหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีมนุษย์สัมพันธ์ดี
ที่เพิ่งจบการศึกษามาใหม่ยังไม่มีประสบการณ์ ก็สามารถสมัครงานได้

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   640-692   ITILFND   ICBB   70-246   9L0-066   350-060   CRISC   1z0-808   HP0-S42   9L0-066   PEGACPBA71V1   640-911   9L0-012   070-461   CAP   ADM-201   AWS-SYSOPS   SSCP   CISSP   1Z0-144