ติดต่อเรา

ขอคืนบัตรโดยสาร

เงื่อนไข

การขอคืนบัตรโดยสาร

 

1. Refund ได้ | ต้องเป็นบัตรโดยสารประเภทขอคืนเงินได้

2. Not Expire | บัตรโดยสารต้องยังไม่หมดอายุ

3. ไม่ No show | หากมีการจองแล้วไม่ได้ยกเลิก อาจไม่สามารถคืนเงินได้ หรืออาจเสียค่าปรับ

4. บัตรโดยสารต้องยังไม่ผ่านการใช้งาน บางกรณีใช้แล้วขาไป ก็อาจคืนเงินเฉพาะขากลับได้ แล้วแต่เงื่อนไข

ขั้นตอนการขอคืนบัตรโดยสาร

1.  กรุณากรอกแบบฟอร์มการขอคืนบัตรโดยสาร โดยระบุข้อมูลของท่านให้ครบถ้วน

2.  หลังจากที่ลูกค้าส่งแบบฟอร์มการขอคืนบัตรโดยสารแล้ว ลูกค้าจะได้รับหมายเลข Refund Case No. กลับทาง Email

     ภายหลังจากที่เจ้าหน้าที่ได้รับรายละเอียดการขอคืนบัตรโดยสารเรียบร้อยแล้ว

3.  ตั๋วเครื่องบินที่ยังไม่ได้ใช้งานทั้งขาไปและขากลับ Air Ticket Hero การันตีการคืนเงินภายใน 90 วัน

4.  ตั๋วเครื่องบินที่ใช้แล้วบางส่วน (Partial use) ระยะเวลาการดำเนินงานการขอคืนบตรโดยสาร จะขึ้นอยู่กับางสายการ บิน

     เป็นผู้กำหนด

5.  ลูกค้าสามารถติดตามการขอคืนเงินได้ที่ refund@airtickethero.com หรือ Line ID : airtickethero

     โดยกรุณาระบุ Case No. เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูล

000-017   000-080   000-089   000-104   000-105   000-106   070-461   100-101   100-105  , 100-105  , 101   101-400   102-400   1V0-601   1Y0-201   1Z0-051   1Z0-060   1Z0-061   1Z0-144   1z0-434   1Z0-803   1Z0-804   1z0-808   200-101   200-120   200-125  , 200-125  , 200-310   200-355   210-060   210-065   210-260   220-801   220-802   220-901   220-902   2V0-620   2V0-621   2V0-621D   300-070   300-075   300-101   300-115   300-135   3002   300-206   300-208   300-209   300-320   350-001   350-018   350-029   350-030   350-050   350-060   350-080   352-001   400-051   400-101   400-201   500-260   640-692   640-911   640-916   642-732   642-999   700-501   70-177   70-178   70-243   70-246   70-270   70-346   70-347   70-410   70-411   70-412   70-413   70-417   70-461   70-462   70-463   70-480   70-483   70-486   70-487   70-488   70-532   70-533   70-534   70-980   74-678   810-403   9A0-385   9L0-012   9L0-066   ADM-201   AWS-SYSOPS   C_TFIN52_66   c2010-652   c2010-657   CAP   CAS-002   CCA-500   CISM   CISSP   CRISC   EX200   EX300   HP0-S42   ICBB   ICGB   ITILFND   JK0-022   JN0-102   JN0-360   LX0-103   LX0-104   M70-101   MB2-704   MB2-707   MB5-705   MB6-703   N10-006   NS0-157   NSE4   OG0-091   OG0-093   PEGACPBA71V1   PMP   PR000041   SSCP   SY0-401   VCP550   640-692   ITILFND   ICBB   70-246   9L0-066   350-060   CRISC   1z0-808   HP0-S42   9L0-066   PEGACPBA71V1   640-911   9L0-012   070-461   CAP   ADM-201   AWS-SYSOPS   SSCP   CISSP   1Z0-144