ติดต่อเรา

Japan Airways ไม่ปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง Japan Airways ไม่ปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง สำหรับบัตรโดยสารที่ออกระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2557 Japan Airways ไม่ปรับค่าธรรมเนียมเชื้อเพลิง สำหรับบัตรโดยสารที่ออกระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2557 – 31 พฤษภาคม 2557 JAL Fuel Surcharge  

รายละเอียดเพิ่มเติม