ติดต่อเรา

เพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้นำด้านธุรกิจการบินแห่งเอเชีย บางกอก แอร์เวย์สได้เปลี่ยนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศหลักขององค์กรมาเป็นระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) หรือระบบจัดการทรัพยากรขององค์กร ในนามโครงการ “MANGO” โดยมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนการทำงานแบบ Online และ Real-time ภายใต้ระบบการทำงานที่เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว นายพุฒิพงศ์ ปราสาททองโอสถ กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เผยถึงการนำเอานวัตกรรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับระบบการจัดการขององค์กรว่า “ในฐานะที่เป็นสายการบิน Boutique เราต้องพัฒนาตัวเองให้มีความทันสมัยอย่างต่อเนื่องในทุกส่วนงานของบริษัท เราตระหนักถึงความสำคัญของระบบไอทีที่มีส่วนช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการปฏิบัติงาน เรามององค์กรในภาพรวม จึงได้ลงทุนกับการปรับระบบไอทีครั้งยิ่งใหญ่นี้ เพื่อรองรับการเติบโตที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยโครงการนี้มีชื่อว่า MANGO ซึ่งย่อมาจาก Modern & Agile Next Generation Organization สะท้อนความเป็นองค์กรที่ทันสมัย และมีความคล่องตัวในการรองรับการเปลี่ยนแปลงการทำงาน ตามโลกที่หมุนไปอย่างรวดเร็ว” บริษัทได้นำระบบ Enterprise Resource Planning (ERP) หรือระบบการจัดการทรัพยากรขององค์กร เข้ามาช่วยในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานขององค์กร โดยเน้นเรื่องของการสร้างระบบแบบบูรณาการ ทำให้เกิดความคล่องตัวในการทำงาน โดยมีการเชื่อมโยงออนไลน์ และ เรียลไทม์ เพื่อให้สามารถทำงานได้เร็ว และถูกต้องแม่นยำ รวมถึงความสามารถในการควบคุมบริหารต้นทุน และลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน และไม่เพียงแค่สร้างระบบการทำงานพื้นฐานหลักในแข็งแรงเท่านั้น เรายังเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน โดยเลือกโซลูชั่น SAP Business Suite ในแพลตฟอร์ม SAP HANA ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่โดดเด่นในด้านขีดความสามารถในการเปลี่ยนข้อมูลวิเคราะห์แบบเรียลไทม์ มาใช้กับระบบ ERPเป็นสายการบินรายแรกของเอเชีย และนับว่าเป็นการนำแพลตฟอร์ม SAP HANA มาใช้ในรูปแบบ Scale-out รายแรกของโลกอีกด้วย “ด้วยสภาพตลาดที่ท้าทาย และคู่แข่งที่เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา การมีข้อมูลแบบเรียลไทม์ จะช่วยให้บริษัทสามารถตัดสินใจได้ทันที เพราะเราสามารถเข้าถึงข้อมูลเร็วขึ้น และทำการวิเคราะห์ได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ในการพัฒนาระบบ ERP ครั้งใหญ่ขององค์กร บริษัทยังได้มืออาชีพในการการพัฒนาระบบ ERP อย่าง I AM Consulting ซึ่งเป็นบริษัทที่ปรึกษาด้านไอทีและการบริหารที่มีประสบการณ์การพัฒนาระบบ SAPให้แก่บริษัทชั้นนำของประเทศ อีกทั้งยังได้รับความร่วมมือที่ดีจาก Cisco (Thailand) ผู้ให้บริการ Hardware ที่เป็นคู่ค้าสำคัญในการช่วยผลักดันระบบให้เกิดความสำเร็จได้” นายพุฒิพงศ์กล่าว ไม่เพียงแค่พัฒนาระบบไอทีเพื่อการบริหารงานภายในองค์กรให้ดีที่สุด แต่บางกอกแอร์เวย์สยังมุ่งหวังว่าการเปลี่ยนแปลงระบบไอทีครั้งนี้จะช่วยให้สามารถบริการลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น ให้สมกับที่เป็นสายการบิน Boutique ที่ดีที่สุดในเอเชีย