ติดต่อเรา

การเดินทางไปต่างประเทศ อาจมีใครหลายคนสงสัยว่าควรทำอย่างไรให้การเดินทางเป็นไปอย่างราบรื่น ขอเริ่มต้นจากก่อนออกจากประเทศไทยกันดีกว่า ว่ามีกฏอะไรบ้างในการเตรียมตัวออกนอกประเทศ คอลัมภ์นี้ขอพูดถึงเรื่องการนำของขึ้นไปยังบนเครื่องบินว่ามีอะไรบ้าง เพื่อไขข้อสงสัยของหลายๆท่าน

ขึ้นเครื่องบินทั้งทีพกอะไรติดตัวไปได้บ้าง

สัมภาระพกพา (Cabin baggage) ผู้โดยสารแต่ละคนจะมีสิทธิ์พกพาของได้หนึ่งชิ้น และ/หรือกระเป๋าโน้ตบุ๊ก 1 ใบหรือกระเป๋าถือ 1 ใบเข้าห้องโดยสารของเครื่อง ของแต่ละชิ้นต้องมีขนาดไม่เกิน 56 ซม. x 36 ซม. x 23 ซม. และห้ามหนักเกิน 7 กก. เมื่อรวมกับสัมภาระพกพาแล้ว นอกจากนี้ สัมภาระดังกล่าวควรจะสามารถเก็บไว้ใต้ที่นั่งด้านหน้าท่าน หรือช่องเก็บของเหนือหัวได้. เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง น้ำหนักรวม: 7 กก. การพกพาของเหลว กระป๋องสเปรย์ และเจลบนเครื่องบินนานาชาติ ด้วยเหตุผลด้านความปลอดภัย เราจึงเริ่มใช้ข้อจำกัดบางอย่างเพื่อกำหนดปริมาณของเหลว สเปรย์ และเจล (หรือเรียกรวมว่า “LAG”) ที่ผู้โดยสารอาจจะใส่รวมเข้าไว้ในสัมภาระพกพาของเที่ยวบินนานชาติ. เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง วัตถุกลุ่ม LAG ซึ่งได้แก่เครื่องดื่ม ครีม น้ำหอม สเปรย์ เจล และยาสีฟันจะต้องถูกเก็บอยู่ในภาชนะที่มีความจุไม่เกิน 100 มล./มก.. ภาชนะใส่ LAG ทุกชิ้นควรมีขนาดพอดีไม่คับเกินไปสำหรับถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้. อนุญาตให้ผู้โดยสารแต่ละท่านมีถุงพลาสติกใสแบบซีลปิดได้เพียงหนึ่งใบเท่านั้น โดยต้องมีปริมาตรไม่เกินหนึ่งลิตรและขนาดไม่ใหญ่กว่า 20 ซม. x 20 ซม.. อนุญาตให้ใส่สิ่งของต่อไปนี้ไว้ในสัมภาระพกพาได้ เอาอะไรขึ้นเครื่องได้บ้าง ยา – ในปริมาณที่เหมาะสมกับการเดินทางของท่าน เช่นชุดยาแก้เบาหวาน. อาหารทารก – ครีมและของเหลวที่จำเป็นสำหรับการเดินทาง. เครื่องสำอางที่ไม่ใช่ของเหลว – ก้อนระงับกลิ่นกาย ลิปสติก ผงรองพื้น. อาหารทะเลหรือเนื้อสัตว์สด/แช่แข็ง – ต้องแพ็คมาอย่างเหมาะสม. สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage) สัมภาระใต้ท้องเครื่อง (Checked baggage) ท่านสามารถจองโควตาสัมภาระใต้ท้องเครื่องล่วงหน้าในอัตราลดพิเศษได้ทางอินเตอร์เน็ต หรือในอัตราปกติเมื่อจองที่เคาน์เตอร์เช็คอินของสนามบิน AirAsia baggage allowance สัมภาระใต้ท้องเครื่องแต่ละชิ้นจะต้องมีขนาดไม่เกิน 81 ซม. (สูง) x 119 ซม. (กว้าง) x 119 ซม. (ลึก) และน้ำหนักไม่เกิน 32 กก. น้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องที่จองได้ทางอินเตอร์เน็ต เส้นทางในประเทศ 15 กก./ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก เส้นทางระหว่างประเทศ 20 กก./ 25 กก./ 30 กก./ 40 กก หมายเหตุ: อนุญาตให้แบ่งโควตาน้ำหนักสัมภาระใต้ท้องเครื่องให้กันได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีเลขจอง (Booking number) เดียวกันเท่านั้น นอกจากนี้ ของแต่ละชิ้นต้องมีน้ำหนักน้อยกว่า 32 กก. และต้องถูกต้องตามระเบียบเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพในการทำงาน ข้อมูลจาก สายการบินแอร์เอเชีย http://www.airasia.com/th/th/baggage-info/cabin-baggage.page สิ่งของที่ควรมีติดตัว เมื่อจะเดินทางไปเที่ยว สิ่งของที่ควรมีติดตัว เมื่อจะเดินทางไปเที่ยว ภาพจาก dezeen