ติดต่อเรา

ท่าอากาศยานของเดนมาร์กอยู่ในอันดับ 1 และ 4 ของ 5 อันดับแรกของท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในยุโรปเหนือประจำปี 2557 สกายแทร็ค (Skytrax) ซึ่งเป็นหน่วยงานจัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นระดับโลก ภายใต้ชื่อ SKYTRAX World Airport Awards จัดอันดับท่าอากาศยานดีเด่นจากผลสำรวจความคิดเห็นของจำนวนผู้โดยสารที่ใช้ บริการท่าอากาศยานต่างๆ ทั่วโลกจำนวน 410 แห่ง ซึ่งท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกนและท่าอากาศยานบิลลุนด์ (Billund) ณ เมืองบิลลุนด์ ได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับ 1 และ 4 ท่าอากาศยานที่ดีที่สุดในยุโรปเหนือ นอกจากนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติ ณ กรุงโคเปนเฮเกนยังได้รับการจัดให้เป็นอันดับ 1 ในเรื่องกระบวนการรักษาความปลอดภัยด้วย แหล่งที่มา : SKYTRAX