ติดต่อเรา

โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล Go-Eco Phuket ครั้งที่ 3 
ท่องเที่ยว มหกรรมเก็บขยะและดำน้ำเก็บขยะทางทะเล ในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล Go-Eco Phuket ครั้งที่ 3 บริเวณพื้นที่เกาะราชาน้อย และเกาะราชาใหญ่ มีวัตถุประสงค์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และเพื่อปลูกจิตสำนึกการรณรงค์ลดการทิ้งขยะลงในทะเล ซึ่งได้กำหนดจัดกิจกรรมในวันที่ 3 สิงหาคม 2557 ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐ ท้องถิ่น ภาคเอกชน และภาคประชาชน สำหรับผู้ชนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถส่งชื่อมาที่ Inbox หรือ กล่องข้อความที่เพจ : www.facebook.com/goecophuket1 หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 083 – 5505169
โครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเล Go-Eco Phuket ครั้งที่ 3
กำหนดการจัดกิจกรรม วันที่ 3 สิงหาคม 2557 07.00 – 08.00 น. ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม 08.00 – 09.00 น. พิธีเปิดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต 09.00 – 09.30 น. พิธีปล่อยขบวนเรือ และร่วมถ่ายรูปหมู่เรือ Diving ร่วมกัน 09.30 – 11.30 น. ขบวนเรือเดินทางมุ่งหน้าสู่พื้นที่ดำน้ำเก็บขยะบริเวณเกาะราชาน้อย 11.30 – 14.30 น. เดินทางจากเกาะราชาน้อยถึงเกาะราชาใหญ่ เดินเก็บขยะตลอดชายหาด และบริเวณชายหาดอ่าวสยาม 15.00 – 16.00 น. เสร็จกิจกรรมเก็บขยะบนเกาะ และใต้น้ำ / เดินทางกลับ 16.00 – 17.00 น. นำขยะขึ้นฝั่ง คัดแยก และชั่งน้ำหนักขยะ ที่มา..การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย