ติดต่อเรา

      ท่องเที่ยว เปิดโรงแรมแคปซูลในสนามบินญี่ปุ่นเป็นแห่งแรกที่นาริตะ คิดค่าซุกหัวนอน 9 ชั่วโมงในราคา 1,200 บาท เหมาะสำหรับคนเดินทางด้วยเที่ยวบินเช้าตรู่ เมื่อวันอาทิตย์ โรงแรมแคปซูล ชื่อ Nine Hours เปิดแฟรนไชส์สาขาใหม่ ในที่จอดรถของเทอร์มินอล 2 สนามบินนาริตะ แต่ละแคปซูล มีความสูง 1 เมตร กว้าง 2 เมตร มีช่องนอนสำหรับผู้ชาย 71 ช่อง ผู้หญิง 58 ช่อง เหมาะสำหรับคนเดินทางที่ต้องขึ้นเครื่องในเวลาเช้าตรู่ หรือมีเวลาเหลือมากระหว่างเปลี่ยนเที่ยวบิน ในกรุงโตเกียวและทั่วญี่ปุ่นมีโรงแรมแคปซูลหลายแห่ง โดยแห่งแรกเปิดที่นครโอซากาเมื่อปี 2522 แต่สาขาล่าสุดนี้นับเป็นแห่งแรกที่เปิดภายในสนามบิน ถ้าเข้าพักเต็ม 9 ชั่วโมง คิดค่าบริการ 3,900 เยน หรือประมาณ 1,200 บาท ซึ่งถูกเงินกว่าโรงแรมทั่วไปมากทีเดียว ถ้าแวะงีบช่วงสั้นๆ คิดชั่วโมงละ 1,500 เยน หรือประมาณ 475 บาท  
โรงแรมแคปซูลที่ว่านี้ เปิดพร้อมกับการเริ่มบริการของเที่ยวบินประหยัด ซึ่งออกจากสนามบินนาริตะของกรุงโตเกียวในเวลา 6 โมงเช้า ถ้าออกจากที่พักแต่เช้ามืด ยังไม่มีรถไฟหรือรถเมล์ไปสนามบิน โรงแรมแคปซูลจึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้โดยสารที่ต้องขึ้นเครื่องแต่เช้า ที่มา.. voicetv