ติดต่อเรา

ราคาโปรโมชั่น เปลี่ยนวันที่เดินทางไม่ได้ คืนเงินไม่ได้
ชั้นประหยัด
ชั้นธุรกิจ
ชั้นหนึ่ง
จาก :
ถึง :
สายการบิน :
ไป-กลับ
เที่ยวเดียว |
วันที่ออกเดินเทาง :
วันเดินทางกลับ :
 
 
ผู้ใหญ่ (12 ปีขึ้นไป)
เด็ก (2-12 ปี)

About Us

Founded in 2001, our company was first registered as a partnership limited. Later in 2004, we became Thai Travel Info Service Company Limited. Our mission is to provide an integrated traveling business with main priority to offer a reliable and a wide variety of travel services in both domestic and overseas markets.

Company profile

  • Registered Capital 50,000,000 Thai Baht fully paid.
  • Commercial registration #0105547034583 issued by Business development commercial center department.
  • Tax value added registered (Por Por. 20), the tax file number is 0105547034583 issued by revenue department.
  • TAT license #11/3799 issued by Thailand Traveling center (ททท.)
  • Certificate of electronic commercial business #0108614827406 issued by ministry of ecommerce.

Head office

9 Soi 24/2 Ramkamhang Rd., Huamak Sub District, Bangkapi District, Bangkok (near ABAC university, Huamark Campus)