ติดต่อเรา

การเดินทางเป็นหมู่คณะ

เราจะจัดหาราคาที่ดีที่สุด

สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะของท่าน

  1. เป็นผู้ใหญ่ 10 คนขึ้นไป 2. เดินทางไป-กลับพร้อมกัน เส้นทางเดียวกัน 3. No show | หากมีการจองแล้วไม่ได้ยกเลิกอาจไม่สามารถคืนเงินได้หรืออาจเสียค่าปรับ

เราจะจัดหาราคาที่ดีที่สุด

สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะของท่าน

เราจะจัดหาราคาที่ดีที่สุด

สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะของท่าน

เราจะจัดหาราคาที่ดีที่สุด

สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะของท่าน

เราจะจัดหาราคาที่ดีที่สุด

สำหรับการเดินทางเป็นหมู่คณะของท่าน

ขั้นตอนการขอราคา 1. กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง โดยระบุข้อมูลให้ครบถ้วน เพื่อความสะดวกในการขอข้อมูล
2. หลังจากลูกค้ากรอกแบบฟอร์มแล้ว ลูกค้าจะได้รับหมายเลข Group Quote No. และการติดต่อกลับจากทีมงานภายใน 24 ชม. 3. การขอราคาตั๋วกรุ๊ป ระยะเวลาในการดำเนินการจะขึ้นอยู่กับสายการบิน ลูกค้าควรจองล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน 4. ลูกค้าสามารถติดตามการขอราคาได้ที่ info@airtickethero.com หรือ Line ID : airtickethero (กรุณาระบุ Group Quote No. เมื่อทำการติดต่อทุกครั้ง)